Benedicció del Gran Orgue de la Basílica Parroquial de Sant Jaume, Mn. Cabanilles.

 

Diumenge 24 de juny de 2012

Han estat molts anys, moltes circumstàncies i, sobre tot, moltes persones les que estan darrere d’aquesta gran obra que ara beneïm. A tots, sense anomenar a ningú i per damunt de la discrepància de criteris que tota obra humana comporta, a tots cal dir gràcies. Cadascú ha aportat allò millor que ha pogut. Des que només era un somni i un desig, passant pels primers projectes, els temps de la recaptació de fons, el temps que ha estat "dormint", la signatura del contracte, les dificultats tècniques, el muntatge, la decoració, els primers sons, l’ajornament de la inauguració, la benedicció... i el camí que ens queda per recórrer perquè estiga totalment acabat.Tot això reflecteix allò que és el mateix orgue: diversitat de registres, timbres i sons; cent seixanta huit tecles agrupades en tres teclats, més trenta del pedaler, blanques i negres; tubs en quantitat superior als tres mil cinc-cents, de fusta i de metall; una excepcional peça del s. XVII, herència del primer orgue, amb talles de fusta fetes enguany mateix; tubs de l'orgue que teníem fa sis anys o d'altres -la gran majoria- lluents de nous; daurats i colors que ens recorden la tècnica dels nostres avantpassats quan decoraren l’església i les més noves tecnologies en informàtica, acústica i visualització incorporades a un instrument concebut en el s. XX i realitzat en el s. XXI. Però quan tot això s’uneix sense estridències, el conjunt és un cant harmoniós d’unitat i de bellesa.Aquesta descripció justificaria la bellesa d'una obra humana, però no és suficient quan eixa obra humana està dedicada a Déu, perquè Déu no solament l’accepta, sinó que, pel mateix Misteri de l'Encarnació la dignifica i la sublima. Què bé ho expressa el salm 65 quan canta allò que Déu fa per la terra: “Amb la teua força plantes les muntanyes ... tu omplis de goig les portes de l’aurora i del crepuscle. Vetlles per la terra i la regues, l’enriqueixes a mans plenes: la sèquia de Déu desborda d’aigua! ...Corones l’anyada amb l’abundor que ve del cel ... les prades es vesteixen de ramats, les valls, cobertes de blat, aclamen joioses i canten.”Sense restar importància a l’obra que hem fet, és més important per a qui l’hem feta. L’orgue sonarà i alegrarà els nostres cors en moments de festa, ens consolarà en dies de dol i farà gaudir els sentits dels amants de la música. Però serà Déu, amb el seu alé, qui farà que els sons de l’orgue òmpliguen el buit que els cristians fem quan contemplem el seu misteri. Quan davant la seua presència “els sentits no entenen res, n’hi ha prou amb la fe sola perquè el cor n’estiga cert”. Eixa fe, -tantes vegades plena de dubtes, d’interrogants, de mediocritats o de riscos- és la que ens fa sentir units a la “humil Verge Maria” i a tots els sants; és la que ens fa reconéixer pecadors i invocar la seua intercessió és la que fa elevar la nostra lloança a Déu Pare; és la que el nostre poble expressa en la música i en la festa; és la que els cristians celebrem en la litúrgia i és la que “Déu corona amb l’abundor que ve del cel”. Nosaltres passarem i el temps anirà fent envellir l’orgue, però la seua música seguirà sonant. I els cristians i el poble d’Algemesí el seguiran escoltant. Déu manarà a l’aire que bufe pels seus tubs, per mitjà dels manxadors d’abans o generat per la turbina actual. Déu inspirarà músics que composen melodies com les que encara escoltem de Cabanilles. Déu despertarà organistes que amb les seus mans faran sonar l’orgue, com els que han gaudit de l’antic benifet de l’orgue o com els que ara tindran el goig d’inaugurar-lo. L’orgue acompanyarà la vida del nostre poble, i l’orgue serà veu dels cristians d’Algemesí cantant a Déu Pare, “en nom de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y de la sacratíssima y humil Verge Maria”.

 

Mossen Jesús Corbí, Rector

 

Pàgina web de l'orgue:

www.santjaumealgemesi.es/weborgue

Improvisació Pange Lingua.

Orgue Mossén Cabanilles. Algemesí